TrashPop søker ny driftsansvarlig – utvidet søknadsfrist!

15/02/2014

Forside  /  Alle innlegg  /  Nyhet  /  Denne siden

TrashPop er en av landets ledende konsertarrangører og sørger for at det finnes et variert og kompromissløst konserttilbud i Kristiansand. Da vår daglige leder har bestemt seg for å skifte beite søker vi en driftsansvarlig som kan være med og lede organisasjonen inn i en spennende tid.

Driftsansvarlig har det administrative ansvaret for organisasjonen. Oppgavene er varierte og består blant annet i å være ansvarlig for organisasjonens økonomi, koordinering av frivillige, kontakt med samarbeidspartnere og støttespillere, samt å arbeide med videreutvikling av organisasjonen. Vi ønsker at enda flere publikummere oppdager våre konserter. Driftsansvarlig jobber tett med programansvarlig, som har det direkte ansvaret for gjennomføring og kommunisering av TrashPop sine arrangementer.

TrashPop driftes på basis av frivillighet. Stillingen som driftsansvarlig honoreres moderat etter avtale med styret. Arbeidstiden vil variere, men anslås til opp mot 15 timer pr. uke. På sikt er det ønskelig å øke stillingens omfang i takt med organisasjonens utvikling. Arbeidssted er Kristiansand.

Vi søker deg som:
• Har talent for økonomisk planlegging og strukturering
• Er interessert i musikk
• Kan lede og inspirere
• Er god på samarbeid og kommunikajson
• Kan organisere og se sammenhenger
• Har et ryddig hode
• Har stå-på-vilje
• Behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Vi kan tilby:
• Ledererfaring i en av landets viktigste konsertarrangører
• Stort nasjonalt nettverk i musikkbransjen
• En sentral rolle i Kristiansands kulturliv
• Et dedikert frivilligmiljø
• Fete konserter året rundt
• En honorert stilling, hvor det også må påregnes noe frivillig arbeid

Fakta om TrashPop:
• TrashPop er basert på frivillighet og er organisert som en medlemsbasert forening
• Har siden oppstarten vært Kristiansands viktigste og største helårskonsertarrangør. I 2006 ble TrashPop kåret til årets konsertarrangør av landsmøtet i Norsk Rockforbund
• Har snart avviklet 600 konserter og feier 10-års jubileum i år
• Er en uavhengig organisasjon som har fast scene på Pir6 og samarbeider tett med Studentsamskipnaden i Agder

Ny søknadsfrist: 24. mars 2014.

Send søknad med CV til: ledigstilling@trashpop.no

Spørsmål? Kontakt styreleder Eli van der Eynden: eli_eynden@hotmail.com

Kommentarer